|  


Dobrodošli

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju firme "SIM-PROM" d.o.o. Derventa.

Dajemo vam priliku da nas malo bolje upoznate, istorijat firme, vrste poslovanja, kao i načine da nas kontaktirate.

Čime se bavimo

Špedicija Knjigovodstveni poslovi Savjetodavne usluge
 

Špediterske usluge

Carinsko posredovanje i zastupanje pravnih i fizičkih lica kod carinskih organa u postpuku carinjenja roba u CI Brod

Prijavljivanje robe na graničnom prelazu Brod i upućivanje na carinjenje odredišnoj carinarnici

Poslovi pribavljanja kod uprave za indirektno oporezivanje odobrenja za unutrašnju obradu, vanjsku obradu, primvremeni uvoz opreme po osnovu zakupa, stranog uloga, pojednostavljenih postupaka prijavljivanja robe, i sl. i podnošenja carinskih isprava za iste

Poslovi pribavljanja odobrenja kod uprave za indirektno oporezivanje za držanje i vodjenje carinskih skladišta i privremenih smještaja robe, i podnošenja carinskih isprava za iste

Knjigovodstveni poslovi

Savjetodavni poslovi

Savjetodavni poslovi vezano za sticanje statusa BiH porijekla robe i pravo na certifikat Eur-1, sticanje statusa ovlaštenog izvoznika, informacije vezano za kućna carinjenja roba

Ostali savjetodavni poslovi vezani za posredovanje i zastupanje kod carinskih organa