Image description

Trebate našu uslugu?

Zaposleni u kompaniji SIM-PROM d.o.o. oglasiće se povodom upita u najkraćem mogućem vremenskom rokuZadovoljnih klijenata

200

Obrađenih predmeta

250000

M2 skladišnog prostora

1200

Kvalifikovanog kadra

17

Kompanija SIM-PROM d.o.o.

Preduzeće SIM-PROM d.o.o. iz Dervente je osnovano 1997. godine i sa uspjehom posluje već 21 godinu. Osnivači preduzeća su Subotić Ljiljana, dipl ecc. i Malešević Vitka, dipl ecc.

Preduzeće SIM-PROM d.o.o. iz Dervente je osnovano 1997. godine i sa uspjehom posluje već 21 godinu. Osnivači preduzeća su Subotić Ljiljana, dipl ecc. i Malešević Vitka, dipl ecc. Početne aktivnosti preduzeća bile su carinsko zastupanje kao glavna djelatnost, te kao dopunska djelatnost knjigovodstveni poslovi. Na početku rada, špediterski poslovi, tj. carinsko zastupanje obavljani su u okviru carinske ispostave Derventa. Nakon reorganizacije carinskih institucija, 2005. godine dolazi do zatvaranja carinske ispostave u Derventi, te se špediterski poslovi počinju obavljati na graničnom prelazu Brod. Nakon dugogodišnjeg prisustva na carinskoj ispostavi Brod, preduzeće se širi te u Aprilu 2020.godine počinje sa radom i poslovnica na novom carinskom terminalu u Gradišci, na graničnom prelazu Čatrnja.

Rukovodstvo kompanije SIM-PROM d.o.o., nakon dugogodišnjeg uspješnog poslovanja u oblastima špedicije i knjigovodstva, donijelo je odluku o pokretanju proizvodne djelatnosti. U tu svrhu započet je proces nabavke savremenih CNC mašina kao i prateće opreme. Takođe, investirano je i u najkvalitetnija programska rješenja trenutno dostupna na tržištu. Proizvodni kapaciteti konstantno rastu, te je preduzeće SIM-PROM u mogućnosti da svojim komitentima pruži kvalitetan i brzo izrađen proizvod.
Usluge

Detaljan prikaz usluga koje kompanija SIM-PROM d.o.o. može pružiti svojim klijentima


Carinsko zastupanje - Špedicija

U mogućnosti smo da ponudimo kvalitetnu i brzu uslugu iz oblasti carinskog zastupanja. Dugogodišnje iskustvo i stručan kadar su naše najveće prednosti. Navodimo Vam neke od carinskih procedura za usluge koje možemo pružiti

 • Puštanje robe u slobodan promet
 • Privremeni uvoz robe
 • Uvoz robe na unutrašnju obradu
 • Provoz robe
 • Redovan izvoz robe
 • Privremeni izvoz robe

Mašinska obrada

Kako bismo tržištu mogli da ponudimo kvalitetnu i brzu uslugu mašinske obrade, obezbijedili smo savremeni mašinski park, sastavljen od automatizovanih CNC mašina, a stručni kadar je takođe naša velika prednost u odnosu na druge

 • CNC obrada tokarenjem
 • CNC obrada glodanjem
 • Precizno mjerenje
 • Brzo sječenje
 • CAD modelovanje
 • CAM programiranje

Knjigovodstvo

U mogućnosti smo da pružimo knjigovodstvene usluge firmama različitih veličina, kao i različitih djelatnosti. Sa svojim stručnim timom, a na zadovoljstvo naših klijenata knjigovodstvene usluge pružamo od 1998. godine

 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Materijalno knjigovodstvo
 • PDV evidencije
 • Finansijski izvještaji
 • Obrada plata zaposlenih
 • Savjetodavni poslovi

Ljudski resursi

U preduzeću SIM-PROM d.o.o. ljudski resursi imaju presudan značaj za ostvarivanje ciljeva. Kompanija trenutno broji 17 zaposlenih, a svi su u mogućnosti da odgovore i na najkomplikovanije zahtjeve klijenata


Image Description

Ljiljana Subotić

Direktor i osnivač preduzeća

DIPLOMIRANI EKONOMISTA

Image Description

Vitka Malešević

Zamjenik direktora i osnivač preduzeća

DIPLOMIRANI EKONOMISTA

PJ DERVENTA

Zaposleni u proizvodnji i pripremi proizvodnje su stručni kadar sa iskustvom i poznavanjem savremenih tehnologija, što garantuje visok kvalitet izrade i kratko vrijeme isporuke proizvoda.


Image Description

Nenad Subotić

Rukovodilac proizvodnje
Image Description

Saša Subotić

Menadžer u proizvodnji
Image Description

Jovana Subotić

Administrativni radnik
Image Description

Igor Špirić

Administrativni radnik
Image Description

Milan Đukić

CNC operater / programer
Image Description

Goran Trivić

CNC operater
Image Description

Dragan Simić

CNC operater

CARINSKO ZASTUPANJE - ŠPEDICIJA

Zaposleni u PJ "Špediter" Brod i PJ "Špediter-2 Gradiška su sposobni da odgovore na najkomplikovanije zahtjeve iz oblasti carinskog zastupanja


Image Description

Sanjin Malešević

Rukovodilac PJ Špediter Brod
Image Description

Željka Ćerić

Špediterski radnik - PJ Špediter Brod
Image Description

Suzana Railić

Špediterski radnik - PJ Špediter Brod
Image Description

Jelena Dragić Rakičević

Špediterski radnik - PJ Špediter Brod
Image Description

Dejan Ćurko

Špediterski radnik - PJ Špediter Brod
Image Description

Nikolina Subotić

Špediterski radnik - PJ Špediter Brod
Image Description

Bojan Vekić

Špediterski radnik - PJ Špediter-2 Gradiška
Image Description

Vlado Ilić

Špediterski radnik - PJ Špediter-2 Gradiška

SIM-PROM d.o.o. Derventa

SJEDIŠTE PREDUZEĆA
Željeznička bb
74400 Derventa

(+387) 53 333 219 - Telefon
(+387) 53 332 181 - Faks
(+387) 65 602 676 - Mobilni

PJ ŠPEDITER BROD

CARINSKI TERMINAL - BROD
Kralja Petra I Oslobodioca
74450 Brod

(+387) 53 612 154 - Telefon
(+387) 65 602 676 - Mobilni
(+387) 65 095 518 - Mobilni

PJ ŠPEDITER 2 GRADIŠKA

CARINSKI TERMINAL - GRADIŠKA
Čatrnja
78400 Gradiška

(+387) 51 453 603 - Telefon
(+387) 65 602 676 - Mobilni
(+387) 65 095 518 - Mobilni

VEZA PREMA STRANICAMA