CARINSKO ZASTUPANJE-ŠPEDICIJA

NOVA POSLOVNA JEDINICA

Preduzeće SIM-PROM d.o.o. pored poslovnice u Brodu, počelo sa radom i na novoj lokaciji, na carinskoj ispostavi Gradiška

O nama
Image description

Trebate uslugu?

Pošaljite nam upit ukoliko Vam je potrebna usluga iz oblasti carisnkog zastupanja

Usluge u oblasti carinskog zastupanja

Kompanija "SIM-PROM" d.o.o. iz Dervente je u mogućnosti da vam ponudi kompletnu logističku podršku, od početnog do krajnjeg odredišta robe. Mogućnost obrade svih postojećih carinskih procedura, organizacija transporta, savjetodavni poslovi vezani za spoljnotrgovinsko poslovanje

Uvozno carinjenje

SIM-PROM d.o.o. za svoje klijente vrši uslugu uvoznog carinjenja robe bez obzira na njenu vrijednost, količinu i zemlju porijekla

Izvozno carinjenje

Kompanija SIM-PROM d.o.o. zastupa svoje klijente u proceduri redovnog izvoza

Privremeni uvoz

Kompanija nudi mogućnost zastupanja kod privremenog uvoza, a uz korišćenje sopstvenih bankarskih garancija

Privremeni izvoz

Zastupanje kod vanjske obrade i privremenog izvoza, uz prikupljanje i obradu kompletno potrebne dokumentacije

Uvoz na unutrašnju obradu - LOHN poslovi

Mogućnost zastupanja kod uvoza na unutrašnju obradu, uz posredovanje pri izradi carinskih odobrenja za navedenu proceduru

Ponovni izvoz

SIM-PROM d.o.o. obavlja i usluge izvoza nakon uvoza na unutrašnju obradu ili privremeni uvoz

Obrada dokumentacije

Kompanija SIM-PROM d.o.o. svoje usluge vrši po standardu ISO 9001. Proces obrade dokumentacije je predstavljen na dijagramu u nastavku.


  • 01. Prijem upita

  • 02. Konsultacije

  • 03. Povratna informacija

  • 04. Odabir rješenja

  • 05. Obrada dokumentacije

  • 06. Kompletiranje i slanje

Planirate da uvezete vozilo u BiH?

Pošaljite nam marku, tip, ccm-zapreminu, kw-snagu, mjesec i godinu proizvodnje vozila za koje planirate uvoz. U najkraćem mogućem roku dobićete povratnu informaciju o kataloškoj vrijednosti vozila, te informacije potrebne za okončanje carinske procedure
Kontakt
Obrađene carinske prijave

Statistički prikaz obrađenih predmeta koje je kompanija SIM-PROM d.o.o. u ime svojih klijenata završila na carinskoj ispostavi Brod za 2019.godinu

Rukovodstvo preduzeća SIM-PROM d.o.o. je nakon izvršene analize poslovanja za 2019.godinu kreiralo izvještaj o broju obrađenih predmeta na carinskoj ispostavi Brod.

Prikazani podaci se odnose na procenat obrađenih predmeta po osnovnim carinskim procedurama, a parametar je ukupan broj obrađenih carinskih prijava koji iznosi 2500.

O nama Kontakt
60%

Redovan uvoz

76%

Privremeni uvoz

92%

Redovan izvoz

81%

Ostali izvozi

Potrebna vam je usluga provoza?

Špedicija SIM-PROM posjeduje garancije potrebne za izvršavanje usluga provoza do odredišne carinarnice u BiH, ili do odredišta u neku drugu zemlju carinjenja robe. Vrsta i količina robe nisu ograničene, u mogućnosti smo odgovoriti na svaki Vaš zahtjev...

Kontakt

SIM-PROM d.o.o. Derventa

SJEDIŠTE PREDUZEĆA
Željeznička bb
74400 Derventa

(+387) 53 333 219 - Telefon
(+387) 53 332 181 - Faks
(+387) 65 602 676 - Mobilni

PJ ŠPEDITER BROD

CARINSKI TERMINAL - BROD
Kralja Petra I Oslobodioca
74450 Brod

(+387) 53 612 154 - Telefon
(+387) 65 602 676 - Mobilni
(+387) 65 095 518 - Mobilni

PJ ŠPEDITER 2 GRADIŠKA

CARINSKI TERMINAL - GRADIŠKA
Čatrnja
78400 Gradiška

(+387) 51 453 603 - Telefon
(+387) 65 602 676 - Mobilni
(+387) 65 095 518 - Mobilni

VEZA PREMA STRANICAMA

2019 © Sva prava zadržana. SIM-PROM d.o.o. Derventa