CNC MAŠINSKA OBRADA
TOKARENJE GLODANJE

Savremeni CNC mašinski park
Automatizovani sistem modelovanja i programiranja
Savremena mjerna laboratorija

Image description

Zainteresovani ste za saradnju?

Zaposleni u kompaniji SIM-PROM d.o.o. oglasiće se povodom upita u najkraćem mogućem vremenskom roku

Preduzeće SIM-PROM d.o.o. sa aktivnostima i nabavkom CNC mašina i opreme za proizvodnju počelo je 2014.godine. Poslije početnih aktivnosti pristupilo se formiranju stručnog kadra koji danas može da odgovori i na najsloženije zahtjeve iz oblasti CNC mašinske obrade metala.

Ključne prednosti koje preduzeće SIM-PROM d.o.o. čine konkurentnim na tržištu predstavljene su u nastavku

Stručni kadar

Kvalifikovan stručni kadar

U kompaniji SIM-PROM ljudski resursi imaju primarni značaj, te je u skladu s tim formiran tim koji u najkraćem mogućem roku može da odgovori i na najkomplikovanije zahtjeve kupaca. Brzina, efikasnost i kvalitet rada su glavne odlike kadra

Mašinski park

Savremeni mašinski park

Opredjeljenost preduzeća SIM-PROM da prati savremene tokove u oblasti mašinske obrade metala, uslovilo je forimiranje najsavremenijeg mašinskog parka, uključujući i nabavku dodatne opreme, programskih rješenja i mjerne laboratorije

Tehnologija izrade

Izbor optimalnih rješenja

Upotreba najsavremenije opreme, mjerne laboratorije i programskih rješenja, a u kombinaciji sa inovativnošću stručnog kadra, garantuju najoptimalniji izbor tehnologije potrebne za izradu kvalitetnog proizvoda u što kraćem vremenskom roku

MAŠINSKI PARK

Kompanija SIM-PROM d.o.o. raspolaže proizvodnim pogonom koji je zasnovan na najsavremenijoj opremi, a čime je omogućeno da se kvalitet i brzina izrade dovedu na najviši mogući nivo, uz pravovremenu isporuku proizvoda kupcima
Mašinski park kompanije je prezentovan u nastavku

HAAS ST-10

Haas ST-10 tokarilica sa gonjenim alatima (C-osa)

 • Broj alata BOLT-ON: 12
 • Hod po X: 200,2 mm
 • Hod po Z: 406 mm
 • Brzi posmak po osi X: 30.5 m/min

 • VIŠE DETALJA O MAŠINI
 • Brzi posmak po osi Z: 30.5 m/min
 • Max broj okretaja: 6000 okr/min
 • Max promjer i dužina tokarenja: 356 mm
 • Godina proizvodnje: 2014.
Image Description

Image Description

HAAS VF-2

HAAS VF-2 glodalica X,Y,Z

 • Raspon brzine vretena: 8100 1/MIN
 • Širina radnog stola: 356 mm
 • Dužina radnog stola: 914 mm
 • Godina proizvodnje: 2017.


HAAS VF-2SS

HAAS VF-2SS super brza glodalica sa opcijom 4-osi HRT 210

 • Raspon brzine vretena: 12000 1/MIN
 • Širina radnog stola: 356 mm
 • Dužina radnog stola: 914 mm
 • Godina proizvodnje: 2013.
Image Description

Image Description

HAAS DODAVAČ ŠIPKI

Haas servo dodavač šipki je dizajniran i prilagođen za CNC tokarski centar Haas ST-10. Spaja se direktno na Haas upravljačku jedinicu što omogućuje jednostavno programiranje, dok sa original umecima za glavno vreteno jednostavno se podešava željeni promjer šipke.


Tračna pila PILOUS ARG 300 PLUS HF

Gravitaciona tračna pila PILOUS ARG 300 PLUS HF

 • Glavni motor: 400 V / 50 Hz / 2,2 kW
 • Motor pumpe: 400 V / 50 Hz / 0,05 kW
 • Brzina pile: 15 - 90 m/min.
 • Radna visina: 910 mm

 • VIŠE DETALJA O TRAČNOJ PILI
 • Rezervoar rashladne tečnosti: cca 15 l
 • Dimenzija (min.): 1600 x 900 x 1750 mm
 • Dimenzija (max.): 2150 x 1650 x 2000 mm
 • Težina mašine: 420 kg
Image Description
MJERNA LABORATORIJA
Preduzeće SIM-PROM investiralo je i u mjernu laboratoriju koja je bogato opremljena mjernim uređajima najvišeg nivoa preciznosti


Proizvodi

Ispod možete da pogledate neke od proizvoda koji su izašli iz proizvodnog pogona kompanije SIM-PROM


Infrastruktura

1200 m2 proizvodnog prostora

Dobra putna povezanost

Lokacija

Blizina EU granice

Pozitivna poslovna klima

SIM-PROM d.o.o. Derventa

SJEDIŠTE PREDUZEĆA
Željeznička bb
74400 Derventa

(+387) 53 333 219 - Telefon
(+387) 53 332 181 - Faks
(+387) 65 602 676 - Mobilni

PJ ŠPEDITER BROD

CARINSKI TERMINAL - BROD
Kralja Petra I Oslobodioca
74450 Brod

(+387) 53 612 154 - Telefon
(+387) 65 602 676 - Mobilni
(+387) 65 095 518 - Mobilni

PJ ŠPEDITER 2 GRADIŠKA

CARINSKI TERMINAL - GRADIŠKA
Čatrnja
78400 Gradiška

(+387) 51 453 603 - Telefon
(+387) 65 602 676 - Mobilni
(+387) 65 095 518 - Mobilni

VEZA PREMA STRANICAMA

2019 © Sva prava zadržana. SIM-PROM d.o.o. Derventa