PROPISI | POJMOVI


Kontakt telefoni

+387 53 333219
+387 53 612154
+387 51 453603

Email

simprom.der@gmail.com
simprom.brod@gmail.com
simpromgradiska@gmail.com

Kontakt


Popunite formular Kontakt formular

PROPISI

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
CARINA

► Zakoni
► Pravilnici
► Uputstva

CARINSKA TARIFA

CARINSKA VRIJEDNOST

PORIJEKLO ROBE

CARINSKI POSTUPCI

CARINSKA PRIJAVA

GARANCIJE ZA OSIGURANJE CARINSKOG DUGA

OSTALA UPUTSTVA

► Odluke
► Instrukcije
► Objašnjenja, obavjesti i naredbe
► Promet oružija i municije
► Pravilnici
► Uputstva

CARINSKA TARIFA

CARINSKA VRIJEDNOST

PORIJEKLO ROBE

CARINSKI POSTUPCI

CARINSKA PRIJAVA

GARANCIJE ZA OSIGURANJE CARINSKOG DUGA

OSTALA UPUTSTVA

► Odluke
► Odluke
► Instrukcije
► Objašnjenja, obavjesti i naredbe

U I O

► Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH

ZAKON:

► Zakon o uplatama na jedinstven račun i raspodjela prihoda

ZAKON O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAČUN I RASPODJELI PRIHODA

► Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje

ZAKON:

PRAVILNICI:

ODLUKE:

► Zakon o postupku indirektnog oporeivanja

ZAKON:

PRAVILNIK:

► Zakon o prinudnoj naplati

ZAKON O PRINUDNOJ NAPLATI

► Zakon o carinskoj politici

ZAKON O CARINSKOJ POLITICI

► Zakon o carinskim prekršajima

ZAKON:

► Zakon o carinskoj tarifi

ODLUKE:

► Zakon o porezu na dodanu vrijednost

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

► Zakon o akcizama

ZAKON O AKCIZAMA

PDV

► Pravilnici
► Odluke
► Instrukcije
► Uputstva
► Objašnjenja
► Obavjesti
► Obrasci

PROPISI

PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
Pravna akta

  I Važeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama  
ZAKONI
1. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 102/11 01.01.2012.   Preuzmi pdf dokument
  1.1. Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 108/11 01.01.2012.   Preuzmi pdf dokument
  1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku 67/13 16.08.2013.   Preuzmi pdf dokument
  1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 31/14 02.05.2014.   Preuzmi pdf dokument
  1.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 44/16 11.06.2016.   Preuzmi pdf dokument
  2. Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga 94/15 24.11.2015.   Preuzmi pdf dokument
  3. Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske 62/17 29.06.2017.   Preuzmi pdf dokument
  4. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama 31/18 24.04.2018.   Preuzmi pdf dokument     PODZAKONSKI AKTI
1. Uredba o uslovima, načinu i postupku odgađanja plaćanja poreskih obaveza 13/12 22.02.2012.   Preuzmi pdf dokument
  2. Uredba o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske 74/12 15.08.2012.   Preuzmi pdf dokument
  3. Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 86/12 22.09.2012.   Preuzmi pdf dokument
  3.1. Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 10/14 27.02.2014.   Preuzmi pdf dokument
  4. Pravilnik o načinu i postupku formiranja baze podataka i kategorizaciji rizičnih uplatilaca doprinosa u jedinstvenom sistemu registacije, kontrole i naplate doprinosa 95/13 16.11.2013.   Preuzmi pdf dokument
  5. Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava 81/16 27.02.2016.   Preuzmi pdf dokument
  5.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava 21/19 20.03.2019.   Preuzmi pdf dokument
  6. Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije 96/17 20.10.2017.   Preuzmi pdf dokument
  7. Pravilnik o elektronskoj identifikacionoj kartici 5/18 01.02.2018.   Preuzmi pdf dokument  
  II Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama  
ZAKONI
1. Zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga 66/13 14.08.2013. 23.11.2015. Preuzmi pdf dokument
  1.1. Zakon o izmj. i dop. Zakona o poseb. načinu izmirenja poreskog duga 52/14 27.06.2014. 23.11.2015. Preuzmi pdf dokument
    PODZAKONSKI AKTI
1. Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 97/03 06.12.2003. 08.01.2014. Preuzmi pdf dokument
  1.2. Uredba o izmj. i dopuni uredbe o usl. i načinu plaćanja gotovim novcem 1/04 09.01.2014. 21.09.2014. Preuzmi pdf dokument
  2. Pravilnik o načinu i postupku podnošenja poreskih prijava 35/12 27.04.2013. 26.09.2016. Preuzmi pdf dokument  

PROPISI O REGISTRACIJI PORESKIH OBVEZNIKA
Redni broj PROPISI ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene propisa Ćir. Lat.
Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa
  I Važeći propisi za registraciju poreskih obveznika
  ZAKONI
1. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 102/11 1.1.2012.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 108/11 1.1.2012.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 67/13 16.8.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 31/14 2.5.2014.   Preuzmi pdf dokument  
1.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 44/16 11.6.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika 4/13 02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
  II Nevažeći propisi za registraciju poreskih obveznika
  PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 104/03 18.12.2003. 06.01.2007. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 129/06 07.01.2007. 02.04.2010. Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 25/10 03.04.2010. 01.02.2013. Preuzmi pdf dokument  
  III Ostali propisi o registraciji
  ZAKONI
1. Zakon o privrednim društvima 127/08 1.7.2009.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 58/09 1.1.2010.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 100/11 18.10.2011.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 67/13 16.8.2013.   Preuzmi pdf dokument  
2. Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj 67/13 1.12.2013.   Preuzmi pdf dokument  
2.1. Zako o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj 15/16 8.2.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3. Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti 117/11 1.1.2012.   Preuzmi pdf dokument  
3.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti 67/13 1.12.2013.   Preuzmi pdf dokument  
3.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti 44/16 11.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  

PROPISI O POREZU NA DOHODAK
Redni broj PROPISI O POREZU NA DOHODAK Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene propisa Ćir. Lat.
Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa
  I Važeći propisi o porezu na dohodak          
1. Zakonu o porezu na dohodak 60/15 01.09.2015.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 66/18 01.09.2018.   Preuzmi pdf dokument  
1. Ispravka Zakona o porezu na dohodak 5/16     Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti transakcija između povezanih lica 98/15 09.12.2015.   Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine 98/15 09.12.2015.   Preuzmi pdf dokument  
3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjiga i evidencija i pravila za usklađivanje prihoda i rashoda od samostalne djelatnosti 98/15 09.12.2015.   Preuzmi pdf dokument  
4. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na oporezivanje porezom na dohodak iz stranih izvora 98/15 09.12.2015.   Preuzmi pdf dokument  
5. Pravilnik o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak 68/18 01.09.2018.   Preuzmi pdf dokument  
6. Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 26/16 12.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
6.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 77/18 01.09.2018.   Preuzmi pdf dokument  
7. Pravilnik o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika 45/16 15.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  II Nevažeći propisi o porezu na dohodak
  ZAKONI
1. Zakon o porezu na dohodak 91/06 01.01.2017. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak 128/06 05.01.2017. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 120/08 01.01.2009. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 71/10 30.07.2010. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 1/11 01.02.2011. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.5. Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak 107/13 01.02.2014. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak 22/11 15.03.2011. 11.04.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 22/14 03.04.2014. 11.04.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 2/15 27.01.2015. 11.04.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 9/15 10.02.2015. 11.04.2016. Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika 94/09 29.10.2009. 14.06.2016. Preuzmi pdf dokument  
2.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika 99/10 01.01.2011. 14.06.2016. Preuzmi pdf dokument  
2.2. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje i umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak 7/16 13.02.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument  

PROPISI O DOPRINOSIMA
Redni broj PROPISI O DOPRINOSIMA Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene propisa Ćir. Lat.
Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa
  I Važeći propisi o doprinosima
  ZAKONI
1. Zakon o doprinosima 114/17 01.01.2018.   Preuzmi pdf dokument  
1.1 Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima 112/19 01.01.2020.   Preuzmi pdf dokument  
2. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida 37/12 05.05.2012.   Preuzmi pdf dokument  
2.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida 82/15 14.10.2015.   Preuzmi pdf dokument  
  PRAVILNICI
1. Pravilnik o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa 68/18 01.09.2018.   Preuzmi pdf dokument  
1.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa 6/20 05.02.2020.   Preuzmi pdf dokument  
  SPORAZUMI
1. Sporazum o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju 9/02 05.03.2002.   Preuzmi pdf dokument  
2. Sporazum Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine o ostvarivanju prava na novčanu naknadu nezaposlenih lica 103/12 31.10.2012.   Preuzmi pdf dokument  
3. Sporazum Brčko Distrikta BiH i Vlade Republike Srpske o saradnji radi kontrole obračuna i naplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje 34/14 10.04.2014.   Preuzmi pdf dokument  
  II Nevažeći propisi o doprinosima
  ZAKONI
1. Zakon o doprinosima 116/12 01.01.2013. 31.12.2017. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 103/15 01.01.2016. 31.12.2017. Preuzmi pdf dokument  
2. Zakon o doprinosima 51/01 24.10.2001. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
2.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 96/03 02.12.2003. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
2.2. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima 128/06 06.01.2007. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
2.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 120/08 01.01.2009. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
2.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 1/11 01.02.2011. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
3. Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost 52/14 01.06.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3.1. Zakon o izmjenama Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost 42/15 30.05.2015. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
4. Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost 110/15 01.01.2016. 01.01.2017. Preuzmi pdf dokument  
  PRAVILNICI
1. Pravilnik o registraciji u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa 110/09 01.01.2010. 01.02.2013. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika registraciji u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa 78/10 26.08.2010. 01.02.2013. Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o uslovima, načinu obavještavanja, obračunavanja i uplate doprinosa 19/11 06.03.2011. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument  

PROPISI O POREZU NA DOBIT
Redni broj PROPISI O POREZU NA DOBIT Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene propisa Ćir. Lat.
Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa
  I Važeći propisi o porezu na dobit
  ZAKONI
1. Zakon o porezu na dobit 94/15 01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 1/17 01.01.2017.   Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava u poreske svrhe 96/17 20.10.2017.   Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o uslovima i načinu oporezivanja porezom po odbitku 115/17 31.12.2017.   Preuzmi pdf dokument  
3. Pravilnik o primjeni normativa rashoda za utvrđivanje kala, rastura, kvara i loma 45/16 15.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3.1. Odluka o dozvoljenoj visini kvara, loma, kala i rastura u proizvodnji mlinskih pekarskih, konditorskih i poslastičarskih proizvoda i tjestenina; u proizvodnji stočne hrane; u industriji silicijum metala – Privredna komora RS 92/17 06.10.2017.   Preuzmi pdf dokument  
3.2. Odluka o dozvoljenoj visini kvara loma kala i rastura u proizvodnji stočne hrane 92/17 06.10.2017.   Preuzmi pdf dokument  
3.3. Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka kala i rasipa u industriji silicijum metala 92/17 06.10.2017.   Preuzmi pdf dokument  
4. Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje 47/16 21.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  
5. Rješenje o određivanju proizvodnih djelatnosti u svrhu ostvarenja prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit 7/16 06.02.2016.   Preuzmi pdf dokument  
6. Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit 11/17 15.02.2017.   Preuzmi pdf dokument  
  II Nevažeći propisi o porezu na dobit
  ZAKONI
1. Zakon o porezu na dobit 91/06 01.01.2007. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit 57/12 28.06.2012. osim člana 14a. koji se primjenjuje od 01.01.2012. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit 129/06 07.01.2007. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 110/07 22.12.2007. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 114/07-ispravka 22.12.2007. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 62/08 15.07.2008. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 09/09 19.02.2009. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.5. Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 122/10 05.12.2010. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 73/11 28.07.2011. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 17/13 08.03.2013. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 21/13-ispravka 08.03.2013. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.9. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 99/13 28.11.2013. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.10. Pravilnik o primjeni godišnjih amortizacionih stopa 47/16 21.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.11. Pravilnik o uslovima i načinu sticanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza 45/16 15.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  

PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI
Redni broj PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene propisa Ćir. Lat.
Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa
  I Važeći propisi o doprinosima
  ZAKONI
1. Zakon o porezu na nepokretnosti 91/15 01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 100/16 03.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o poreskom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnosti 100/16 03.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2018. godinu 10/18 01.01.2018.   Preuzmi pdf dokument  
4.

Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2019. godinu

9/19 01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument  
  II Nevažeći propisi o porezu na nepokretnosti
  ZAKONI
1. Zakonu o porezu na nepokretnosti 110/08 01.01.2010. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti 118/09 01.01.2012. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti 64/14 30.07.20014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
PODZAKONSKI AKTI
1. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 16/09 14.03.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.2 Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 87/09 08.12.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o poreskom računu načinu plaćanja poreza na nepokretnosti 29/09 23.04.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
2.1 Pravilnik o poreskom računu načinu plaćanja poreza na nepokretnosti-ispravka 33/09     Preuzmi pdf dokument  
  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o poreskom računu načinu plaćanja poreza na nepokretnosti 22/12 21.03.2012. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
  Pravilnik o procjeni vrijednosti nepokretnosti 37/09 16.05.2009. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
  Pravilnik o izmjenama pravilnika o procjeni vrijednosti nepokretnosti 22/12 21.03.2012. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.3. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2012. godinu 73/12 01.01.2012. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.4. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2016. godinu 37/16 01.01.2016. 31.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
2.5. Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2017. godinu 28/17 01.01.2017. 31.12.2017. Preuzmi pdf dokument  

PROPISI O TAKSAMA
Redni broj PROPISI O TAKSAMA Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene propisa Ćir. Lat.
Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa
  I Važeći propisi o taksama
  ZAKONI
  A) POSEBNA REPUBLIČKA TAKSA
1. Zakon o posebnoj republičkoj taksi 8/94 28.05.1994.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 29/00 19.09.2000.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 18/01 13.05.2001.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 22/01 09.06.2001.   Preuzmi pdf dokument  
1.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 60/03 31.07.2003.   Preuzmi pdf dokument  
1.5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 14/04 22.04.2004.   Preuzmi pdf dokument  
1.6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 41/05 30.04.2005.   Preuzmi pdf dokument  
1.7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 51/06 09.06.2006.   Preuzmi pdf dokument  
1.8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj republičkoj taksi 52/14 26.01.2014.   Preuzmi pdf dokument  
  B) KOMUNALNA TAKSA
1. Zakon o komunalnim taksama 4/12 26.01.2012.   Preuzmi pdf dokument  
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1.1 Zakon o boravišnoj taksi 78/11 10.08.2011   Preuzmi pdf dokument  
1.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi 106/15 31.12.2015   Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
  B.1.) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Banja Luka
1. Odluka o komunalnim taksama grada Banja Luka, („Službeni glasnik grada Banja Luka“) 14/12 20.06.2012.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
26/13 01.01.2014.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama Grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
16/14 30.04.2014.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama Grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
8/17 14.03.2017.   Preuzmi pdf dokument  
1.4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
43/18 01.12.2018.   Preuzmi pdf dokument  
1.5. Odluka o komunalnim taksama Grada Banja Luka
(„Službeni glasnik grada Banja Luka“)
12/19 19.04.2019.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Gradiška
(„Službeni glasnik opštine Gradiška“)
3/18 06.03.2018.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Istočni Drvar („Službeni glasnik opštine Istočni Drvar“) 7/17 01.08.2017.   Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Jezero („Službeni glasnik opštine Jezero“) 2/12 11.05.2012.   Preuzmi pdf dokument  
4.1. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama Opštine Jezero („Službeni glasnik opštine Jezero“) 7/18 04.01.2019.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Kneževo („Službeni glasnik opštine Kneževo“) 4/19 13.03.2019.   Preuzmi pdf dokument  
5.1. Zaključak opštine Kneževo („Službeni glasnik opštine Kneževo“) 24/18 07.12.2018.   Preuzmi pdf dokument  
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“) 7/16 15.07.2016.   Preuzmi pdf dokument  
7. Odluka o komunalnim taksama opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši“) 2/12 10.07.2012.   Preuzmi pdf dokument  
8. Odluka o komunalnim taksama opštine Kupres („Službeni glasnik opštine Kupres“) 2/12 20.03.2012.   Preuzmi pdf dokument  
9. Odluka o komunalnim taksama opštine Mrkonjić Grad („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“) 1/17 05.05.2012.   Preuzmi pdf dokument  
9.1. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama opštine Mrkonjić Grad („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“) 9/18 25.12.2018.   Preuzmi pdf dokument  
10. Odluka o komunalnim taksama opštine Petrovac („Službeni glasnik opštine Petrovac“) 5/12 28.09.2012.   Preuzmi pdf dokument  
11. Odluka o komunalnim taksama opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“) 20/12 25.08.2012.   Preuzmi pdf dokument  
11.1 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Prnjavor
(„Službeni glasnik opštine Prnjavor“)
13/14 19.06.2014.   Preuzmi pdf dokument  
11.2 Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Prnjavor
(„Službeni glasnik opštine Prnjavor“)
17/14 24.07.2014.   Preuzmi pdf dokument  
11.3 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama
(„Službeni glasnik opštine Prnjavor“)
9/16 30.3.2016.   Preuzmi pdf dokument  
12. Odluka o komunalnim taksama opštine Ribnik („Službeni glasnik opštine Ribnik“) 3/12 22.05.2012.   Preuzmi pdf dokument  
13. Odluka o komunalnim taksama opštine Šipovo („Službeni glasnik opštine Šipovo“) 13/18 18.12.2018.   Preuzmi pdf dokument  
13.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Šipovo („Službeni glasnik opštine Šipovo“) 16/18 01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument  
14. Odluka o komunalnim taksama opštine Srbac („Službeni glasnik opštine Srbac“) 1/13 19.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
14.1 Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Srbac
(„Službeni glasnik opštine Srbac“)
9/13 14.06.2013.   Preuzmi pdf dokument  
14.2 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Opštine Srbac
(„Službeni glasnik opštine Srbac“)
2/14 12.03.2014.   Preuzmi pdf dokument  
15. Odluka o komunalnim taksama opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“) 2/12 13.03.2012.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Prijedor
1. Odluka o komunalnim taksama opštine Prijedor („Službeni glasnik opština Prijedor“) 5/12 09.06.2012.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Prijedor
(„Službeni glasnik grada Prijedor“)
1/14 28.02.2014.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“) 1/12 07.03.2012.   Preuzmi pdf dokument  
2.1. Odluka o izmjeni odluke o komunalnim taksama opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“) 5/16 14.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Kozarska Dubica
(„Službeni glasnik opštine Kozarska Dubica“)
12/12 08.01.2013.   Preuzmi pdf dokument  
4. Prečišćen tekst Odluke o komunalnim taksama opštine Krupa na Uni
(„Službeni glasnik opštine Krupa na Uni“)
2/12 11.05.2012.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi grad“) 7/12 11.04.2012.   Preuzmi pdf dokument  
5.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Novi Grad
(„Službeni glasnik opštine Novi Grad“)
8/13 10.08.2014.      
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Oštra Luka („Službeni glasnik opštine Oštra Luka“) 9/18 01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Doboj
1. Odluka o komunalnim taksama opštine Doboj („Službeni glasnik opštine Doboj) 8/10 08.01.2011.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Doboj
(„Službeni glasnik opštine Doboj“)
9/12 05.01.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Doboj
(„Službeni glasnik opštine Doboj“)
11/16 23.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Doboj
(„Službeni glasnik opštine Doboj“)
5/17 23.06.2017.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Modriča („Službeni glasnik opštine Modriča“) 4/13 16.04.2013.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod“) 4/13 01.06.2013.   Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine Vukosavlje“) 10/19 15.11.2019.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“) 17/12 05.01.2013.   Preuzmi pdf dokument  
5.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Derventa („Službeni glasnik opštine Derventa“) 8/15 10.10.2015.   Preuzmi pdf dokument  
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Petrovo („Službeni glasnik opštine Petrovo“) 2/06 18.03.2006.   Preuzmi pdf dokument  
6.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine
(„Službeni glasnik opštine Petrovo“)
2/09 14.03.2009.   Preuzmi pdf dokument  
6.2. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine
(„Službeni glasnik opštine Petrovo“)
14/10 29.12.2010.      
7. Odluka o komunalnim taksama opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“) 14/13 08.01.2014.   Preuzmi pdf dokument  
7.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine
(„Službeni glasnik opštine Teslić“)
1/14 01.03.2014.   Preuzmi pdf dokument  
7.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Opštine Teslić
(„Službeni glasnik opštine Teslić“)
3/17 08.04.2017.   Preuzmi pdf dokument  
8. Odluka o komunalnim taksama opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“) 1/15 13.05.2015.   Preuzmi pdf dokument  
8.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama opštine Stanari“,
(„Službeni glasnik opštine Stanari“)
7/15 25.10.2015.      
  PC Bijeljina
1. Odluka o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“) 6/12 07.04.2012.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“) 13/13 06.06.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“) 27/13 07.01.2014.   Preuzmi pdf dokument  
1.4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“) 05/14 01.04.2014.   Preuzmi pdf dokument  
1.5. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“) 5/15 24.03.2015.      
1.6. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“) 7/16 15.04.2016.      
1.7. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“) 12/16 25.05.2016.      
1.8. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“) 30/16 15.12.2016.      
1.9. Odluka o izmjenama i dopunama odluke komunalnim taksama („Službeni glasnik grada Bijeljina“) 5/17 23.03.2017.   Preuzmi pdf dokument  
1.10. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama grada Bijeljina („Službeni glasnik grada Bijeljina“) 27/17 01.01.2018.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Donji Žabar („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“) 10/13 26.06.2013.   Preuzmi pdf dokument  
2.1. Odluka o izmjeni Odluke o opštinskim komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“) 28/13 26.11.2013.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare) 3/12 02.04.2012.   Preuzmi pdf dokument  
3.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare“) 2/14 28.02.2014.   Preuzmi pdf dokument  
3.2. Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu na teritoriji opštine Lopare za 2014. godinu („Službeni glasnik opštine Lopare“) 12/14 25.02.2014.      
3.3. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare“) 4/12 25.04.2014.   Preuzmi pdf dokument  
3.4. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare“) 3/15 08.05.2015.   Preuzmi pdf dokument  
3.5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama opštine Lopare („Službeni glasnik opštine Lopare“) 15/18 13.12.2018.   Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Pelagićevo („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“) 3/12 11.05.2012.   Preuzmi pdf dokument  
4.1 Odluka o izmenama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“) 5/13 14.05.2013.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“) 12/16 07.01.2017.   Preuzmi pdf dokument  
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Šamac („Službeni glasnik opštine Šamac“) 2/12 13.03.2012.   Preuzmi pdf dokument  
6.1. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šamac“) 12/13 07.11.2013.      
6.2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šamac“) 5/15 13.05.2015.      
6.3. Odluka o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šamac“) 18/17 12.10.2017.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Zvornik
1. Odluka o komunalnim taksama opštine Zvornik („Službeni glasnik opštine Zvornik“) 13/17 19.11.2017.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Bratunac („Službeni bilten opštine Bratunac“) 2/12 16.05.2012.   Preuzmi pdf dokument  
2.1. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni bilten opštine Bratunac“) 6/13 27.11.2013.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“) 11/17 07.10.2017.   Preuzmi pdf dokument  
3.1. Odluka o komunalnim taksama opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“) 12/18 12.12.2018.   Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“) 3/12 11.04.2012.   Preuzmi pdf dokument  
4.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Milići“) 4/12 12.05.2012.   Preuzmi pdf dokument  
4.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“) 4/18 12.05.2018.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Osmaci („Službeni glasnik opštine Osmaci“) 1/14 21.03.2014.      
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Srebrenica („Bilten opštine Srebrenica“) 34/13 25.04.2013.   Preuzmi pdf dokument  
6.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Bilten opštine Srebrenica“) 32/14     Preuzmi pdf dokument  
7. Odluka o komunalnim taksama opštine Šekovići („Službeni glasnik opštine Šekovići“) 12/12 07.01.2013.   Preuzmi pdf dokument  
7.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šekovići“) 3/13 07.04.2013.   Preuzmi pdf dokument  
7.2. Odluka (poplave), („Službeni glasnik opštine Šekovići“) 8/14 27.09.2014.   Preuzmi pdf dokument  
7.3 Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne takse („Službeni glasnik opštine Šekovići“) 2/15 14.04.2015.   Preuzmi pdf dokument  
7.4 Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šekovići“) 16/16 07.01.2017.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Istočno Sarajevo
1. Odluka o komunalnim taksama grada Istočno Sarajevo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“) 3/12 10.04.2012.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama grada Istočno Sarajevo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“) 32/17 26.12.2017.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Višegrad („Službeni glasnik opštine Višegrad“) 4/17 08.03.2017.   Preuzmi pdf dokument  
2.1. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Višegrad“) 17/17 08.12.2017.   Preuzmi pdf dokument  
2.2. Odluka o izmjeni Odluke o Komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Višegrad“) 3/14 02.04.2014.      
2.3. Odluka o izmjeni Odluke o Komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Višegrad“) 3/15 04.03.2015.   Preuzmi pdf dokument  
2.4. Odluka o izmjenama Odluke o Komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Višegrad“) 17/18 04.01.2019.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Kalinovik („Službeni glasnik opštine Kalinovik“) 10/14 01.01.2015.   Preuzmi pdf dokument  
3.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Kalinovik“) 1/15 07.03.2015.   Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Novo Goražde („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“) 4/17 28.04.2017.   Preuzmi pdf dokument  
4.1. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“) 1/14 07.02.2014.      
4.2. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“) 17/15 07.11.2015.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“) 8/13 07.09.2013.   Preuzmi pdf dokument  
5.1. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama(„Službeni glasnik opštine Rogatica“) 13/14 25.12.2014.   Preuzmi pdf dokument  
5.2. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama(„Službeni glasnik opštine Rogatica“) 16/18 01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument  
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“) 7/12 19.07.2012.   Preuzmi pdf dokument  
7. Odluka o komunalnim taksama opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak“) 3/13 21.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
8. Odluka o komunalnim taksama opštine Čajniče („Službeni glasnik opštine Čajniče“) 11/12 08.01.2013.   Preuzmi pdf dokument  
8.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Čajniče“) 3/13 05.04.2013.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Trebinje
1. Odluka o komunalnim taksama grada Trebinje („Službeni glasnik opštine Trebinje“) 9/18 28.12.2018.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Istočni Mostar („Službeni glasnik opštine Istočni Mostar“) 3/12 04.07.2012.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Berkovići („Službeni glasnik opštine Berkovići“) 1/14 01.01.2014.   Preuzmi pdf dokument  
3.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Berkovići“) 3/14 30.12.2014.   Preuzmi pdf dokument  
3.2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Berkovići“) 4/16 30.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3.3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Berkovići“)       Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Bileća („Službeni glasnik opštine Bileća“) 5/12 19.06.2012.   Preuzmi pdf dokument  
4.1. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Bileća“) 3/16 28.03.2016.   Preuzmi pdf dokument  
4.2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Bileća“) 3/18 10.05.2018.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Foča („Službeni glasnik opštine Foča“) 5/12 08.07.2012.   Preuzmi pdf dokument  
5.1. Odluka o izmjeni Odkuke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Foča“) 5/13 11.05.2013.   Preuzmi pdf dokument  
5.2. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim taksama Opštine Foča („Službeni glasnik opštine Foča“) 8/18 28.07.2018.   Preuzmi pdf dokument  
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Gacko („Službeni glasnik opštine Gacko“) 2/13 12.03.2013.   Preuzmi pdf dokument  
6.1. Odluka oizmjenama i dopunama Odluknje o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Gacko“) 5/13 11.10.2013.   Preuzmi pdf dokument  
7. Odluka o komunalnim taksama opštine LJubinje („Službeni glasnik opštine LJubinje“) 3/13 01.04.2014.      
8. Odluka o komunalnim taksama opštine Nevesinje („Službeni glasnik opštine Nevesinje“) 4/12 26.06.2012.   Preuzmi pdf dokument  
9. Odluka o komunalnim taksama opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“) 8/13 01.01.2014.   Preuzmi pdf dokument  
9.1. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“) 13/14 25.12.2014.   Preuzmi pdf dokument  
10. Odluka o komunalnim taksama opštine Novo Goražde („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“) 4/17 28.04.2017.   Preuzmi pdf dokument  
  V.1) BORAVIŠNA TAKSA
1. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 49/06 07.06.2006. 18.02.2019. Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take 24/16 05.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 11/19 19.02.2019.   Preuzmi pdf dokument  
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Banja Luka
1. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik grada Banja Luka“) 5/16 28.04.2016.      
1.1. Odluka o dopuni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik grada Banja Luka“) 9/16 13.04.2016.      
2. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Gradiška“) 1/17 10.03.2017.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o visini boravišne taksena teritoriji opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“) 7/16 13.07.2016.      
4. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Laktaši“) 4/16 20.02.2016.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad“) 7/16 06.01.2017.      
6. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Šipovo“) 3/17 22.06.2012.   Preuzmi pdf dokument  
7. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Ribnik“) 4/17 29.03.2017.   Preuzmi pdf dokument  
8. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Srbac“) 4/12 15.06.2012.   Preuzmi pdf dokument  
8.1. Odluka o dopuni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Srbac“) 12/16 21.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Prnjavor“) 9/16 30.03.2016.      
10. Odluka o visini boravišne takse - Kneževo 4/19 13.03.2019.   Preuzmi pdf dokument  
11. Odluka o visini boravišne takse - Petrovac 1/16 05.02.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Prijedor
1. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Prijedor“) 1/18 01.01.2018.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Kozarska Dubica“) 3/16 08.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o boravišnoj taksi opštine Kostajnica („Službeni glasnik opštine Kostajnica“) 4/06 23.03.2006.   Preuzmi pdf dokument  
3.1. Odluka o boravišnoj taksi opštine Kostajnica - paušal („Službeni glasnik opštine Kostajnica“) 5/17 04.04.2017.   Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o boravišnim taksama opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad“) 4/16 05.03.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Doboj
1. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Doboja“) 9/16 03.01.2017.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Modriča“) 4/13 05.03.2016.      
2.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Modriča“) 2/16 29.03.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Brod“) 4/16 08.04.2016.      
4. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Derventa“) 16/12 30.12.2012.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Teslić“) 9/11 31.03.2011.      
5.1. Odluka o izmjeni Odluke o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Teslić“) 2/15 09.04.2015.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Bijeljina
1. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“) 6/12 06.04.2012.      
1.2. Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“) 3/16 08.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“) 5/12 08.04.2012.   Preuzmi pdf dokument  
2.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Donji Žabar“) 4/16 16.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Lopare“) 2/16 02.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Pelagićevo“)          
5. Odluka o visini boravišne takse („Službeni bilten opštine Ugljevik“) 1/16 10.03.2016.   Preuzmi pdf dokument  
6. Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik opštine Šamac“) 4/16 15.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Zvornik
1. Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“) 3/16 01.04.2016.      
2. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Milići“) 5/16 10.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni Bilten opštine Srebrenica“) 2/16     Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni Bilten opštine Šekovići“) 13/17 06.01.2018.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Istočno Sarajevo
1. Odluka o određivanju visini boravišne takse (Službeni glasnik opštine Višegrad) 2/14 06.03.2014.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o visini boravišne takse (Službeni glasnik opštine Višegrad) 4/16 09.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o visini boravišne takse na području opštine Čajniče (Službeni glasnik Opštine Čajniče) 12/16 07.01.2017.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o visini boravišne takse (Službeni glasnik Skupštine opštine Rudo) 2/16 01.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o visini boravišne takse Opštine Kalinovik (Službeni glasnik Skupštine opštine Kalinovik) 6/16 23.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o visini boravišne takse Opštine Novo Goražde (Službeni glasnik Skupštine opštine Novo Goražde)   01.06.2007.   Preuzmi pdf dokument  
6. Odluka o visini boravišne takse Opštine Han Pijesak (Službeni glasnik Skupštine opštine Han Pijesak)   01.05.2016.   Preuzmi pdf dokument  
7. Odluka o visini boravišne takse Opštine Rogatica (Službeni glasnik Skupštine opštine Rogatica) 2/16 10.03.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  PC Trebinje
1. Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području opštine Nevesinje (Službeni glasnik opštine Nevesinje) 1/16 03.03.2016.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području opštine Foča (Službeni glasnik opštine Foča) 6/15 06.06.2015.   Preuzmi pdf dokument  
2.1. Odluka o dopunama Odluke o boravišnoj taksi Opštine Foča (Službeni glasnik opštine Foča) 8/16 16.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  
3. Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području opštine Gacko (Službeni glasnik opštine Gacko) 2/17 16.05.2017.   Preuzmi pdf dokument  
4. Odluka o visini boravišne takse Opštine Rogatica (Službeni glasnik opštine Rogatica) 2/16 10.03.2016.   Preuzmi pdf dokument  
5. Odluka o visini boravišne takse Opštine Novo Goražde (Službeni glasnik opštine Novo Goražde)       Preuzmi pdf dokument  
6. Odluka o određivanju paušalnog iznosa bravišne takse na godišnjem nivou - Grad Trebinje (Službeni glasnik Grada Trebinja) 3/16 07.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  
7. Odluka o izmjenama Odluke o visini boravišne takse Grad Trebinje - Grad Trebinje (Službeni glasnik Grada Trebinja) 2/19 19.03.2019.   Preuzmi pdf dokument  

PROPISI O NAKNADAMA
Redni broj NAKNADE Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa
  I Važeći propisi
  ZAKONI
  A) Naknada za protivgradnu zaštitu          
1. Zakon o protivgradnoj zaštiti 39/03 11.06.2003.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o protivgradnoj zaštiti 110/08 04.12.2008.   Preuzmi pdf dokument  
  B) Naknade za šume          
1. Zakon o šumama 75/08 23.08.2008.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 60/13 26.07.2013.   Preuzmi pdf dokument  
  V) Koncesione naknade          
1. Zakon o koncesijama 59/13 23.07.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 16/18 03.03.2018.   Preuzmi pdf dokument  
2. Zakon o rudarstvu 59/12 03.07.2012.   Preuzmi pdf dokument  
  G) Naknade za protivpožarnu zaštitu          
1. Zakon o zaštiti od požara 71/12 04.08.2012.   Preuzmi pdf dokument  
  D) Naknade za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije          
  PODZAKONSKI AKTI
  A.1.) Naknade za protivgrdanu zaštitu          
1. Odluka o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj 16/10 11.03.2010.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Odluka o izmjeni odluke za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj 61/11 21.06.2011.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj 47/13 15.06.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj 24/14 10.04.2014.   Preuzmi pdf dokument  
1.4. Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj 26/19 05.04.2019.   Preuzmi pdf dokument  
1.5. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON 12/19 23.02.2019.   Preuzmi pdf dokument  
  B.1.) Naknade za šume          
1. Pravilnik o evidenciji uskladištenih šumskih drvnih sortimenata na postrojenjima za preradu drveta 13/09 04.03.2009.   Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku korišćenja sredstava posebnih namjena za šume 68/12 28.07.2012.   Preuzmi pdf dokument  
  V.1.) Koncesione naknade          
1. Pravilnik o načinu utvrđivanja koncesione naknade za korištenje mineralnih sirovina 05/03 11.02.2003.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja koncesione naknade za korištenje mineralnih sirovina 59/05 25.06.2005.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON 12/19 23.02.2019.   Preuzmi pdf dokument  
  II Nevažeći propisi
  ZAKONI
  A.) Naknade za protivgradanu zaštitu          
1. Zakon o protivgradnoj zaštiti 32/97   10.06.2003.    
  B) Naknade za šume          
2. Zakon o šumama-prečišćeni tekst 66/03   22.08.2008. Preuzmi pdf dokument  
2.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 53/05 09.06.2005. 22.08.2008. Preuzmi pdf dokument  
2.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 91/06 28.09.2006. 22.08.2008. Preuzmi pdf dokument  
  V) Koncesione naknade          
3. Zakon o koncesijama 25/02 28.05.2002. 22.07.2013. Preuzmi pdf dokument  
3.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 91/06 28.09.2006. 22.07.2013. Preuzmi pdf dokument  
3.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama 92/09 16.10.2009. 22.07.2013. Preuzmi pdf dokument  
4. Zakon o rudarstvu 10/1995 30.06.1995. 02.07.2012. Preuzmi pdf dokument  
4.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 18/1995 21.09.1995. 02.07.2012. Preuzmi pdf dokument  
4.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 10/1998 08.04.1998. 02.07.2012. Preuzmi pdf dokument  
4.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 63/02 19.10.2002. 02.07.2012. Preuzmi pdf dokument  
4.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 69/02 12.11.2002. 02.07.2012. Preuzmi pdf dokument  
4.5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 86/03 02.11.2003. 02.07.2012. Preuzmi pdf dokument  
4.6. Zakon o rudarstvu-prečišćeni tekst- 107/05   02.07.2012. Preuzmi pdf dokument  
4.7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu 75/10 14.08.2010. 02.07.2012. Preuzmi pdf dokument  
  G) Naknade za protivpožarnu zaštitu          
5. Zakon o zaštiti od požara 16/95 26.08.1995. 03.08.2012.    
5.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara 16/02 08.04.2002. 03.08.2012. Preuzmi pdf dokument  
5.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara 02/05 19.01.2005. 03.08.2012. Preuzmi pdf dokument  
5.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara 01/08 12.01.2008. 03.08.2012. Preuzmi pdf dokument  
5.4. Zakona o zaštiti od požara – prečišćen tekst 06/09 26.08.1995. 03.08.2012. Preuzmi pdf dokument  
  D) Naknade za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije          
6. Zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 85/03 31.10.2003. 26.06.2014. Preuzmi pdf dokument  
6.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 75/10 14.08.2010. 26.06.2014. Preuzmi pdf dokument  
6.2. Zakon o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 78/11 10.08.2011. 26.06.2014. Preuzmi pdf dokument  
6.3. Zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 52/14 27.06.2014.   Preuzmi pdf dokument  
6.4. Zakon o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 15/16 08.03.2016.   Preuzmi pdf dokument  
6.5. Zakon o izmjenama Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 17/18 01.04.2018.   Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
  A.1.) Naknade za protivgradnu zaštitu          
1. Odluka o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srpskoj 114/04

31.12.2004

10.03.2010. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Odluka o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj 16/10 11.03.2010. 14.06.2013. Preuzmi pdf dokument  
1.2. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za finansiranje protivgradne zaštite u Republici Srpskoj 16/11 21.06.2011. 14.06.2013.    
  B.1.) Naknade za šume          
1. Pravilnik o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku korišćenja sredstava posebnih namjena za šume 106/11 03.11.2011. 27.07.2012. Preuzmi pdf dokument  
  Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON 111/10 13.11.2010. 20.10.2014. Preuzmi pdf dokument  
  Ispravka Uputstva za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON 115/10 13.11.2010. 20.10.2014. Preuzmi pdf dokument  
  Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON 89/14 21.10.2014. 12.02.2015. Preuzmi pdf dokument  
  Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON 8/15 13.02.2015. 10.10.2016. Preuzmi pdf dokument  
  Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade, Obrazac PP-ON 84/16 11.10.2016. 22.02.2019. Preuzmi pdf dokument  

FISKALIZACIJA
Redni broj PROPISI O FISKALIZACIJI Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene propisa Ćir. Lat.
Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa
  I Važeći propisi o fiskalizaciji
  ZAKONI
1. Zakon o fiskalnim kasama 96/07 14.08.2007   Preuzmi pdf dokument  
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 01/11 13.01.2011   Preuzmi pdf dokument  
1.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 65/14 01.08.2014   Preuzmi pdf dokument  
1.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 21/15 27.03.2015   Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
1.

Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase

13/08 21.02.2008   Preuzmi pdf dokument  
1.1

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase

121/08 31.12.2008   Preuzmi pdf dokument  
2

Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala

13/08 21.02.2008   Preuzmi pdf dokument  
2.1

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala

121/08 31.12.2008   Preuzmi pdf dokument  
3

Pravilnik o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije

13/08 21.02.2008   Preuzmi pdf dokument  
3.1

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije

121/08 31.12.2008   Preuzmi pdf dokument  
4 Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga 13/08 21.02.2008   Preuzmi pdf dokument  
5 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga 121/08 31.12.2008   Preuzmi pdf dokument  
6 Pravilnik o sadržaju Zapisnika o uništavanju fiskalnog modula 18/08 07.03.2008   Preuzmi pdf dokument  
7 Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula 18/08 07.03.2008   Preuzmi pdf dokument  
8 Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 18/08 07.03.2008   Preuzmi pdf dokument  
8.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 16/09 14.03.2009   Preuzmi pdf dokument  
9. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 18/08 07.03.2008   Preuzmi pdf dokument  
10 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 74/08 20.08.2008   Preuzmi pdf dokument  
11 Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice softverske aplikacije 18/08 07.03.2008   Preuzmi pdf dokument  
12 Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice terminala 18/08 07.03.2008   Preuzmi pdf dokument  
13 Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice fiskalne kase 18/08 07.03.2008   Preuzmi pdf dokument  
14 Pravilnik o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja 18/08 07.03.2008   Preuzmi pdf dokument  
14.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja 121/08 31.12.2008   Preuzmi pdf dokument  
15 Pravilnik o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja 18/08 07.03.2008   Preuzmi pdf dokument  
15.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja 121/08 31.12.2008   Preuzmi pdf dokument  
16 Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja 18/08 07.03.2008   Preuzmi pdf dokument  
17 Pravilnik o dinamici fiskalizacije 55/08 21.06.2008   Preuzmi pdf dokument  
17.1 Ispravka Pravilnika o dinamici fiskalizacije 73/08 16.08.2008   Preuzmi pdf dokument  
17.2 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 92/08 08.10.2008   Preuzmi pdf dokument  
17.3 Pravilnik o iznjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 118/08 24.12.2008   Preuzmi pdf dokument  
17.4 Pravilnik o dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 127/08 08.01.2009   Preuzmi pdf dokument  
17.5 Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 21/09 01.04.2009   Preuzmi pdf dokument  
17.6 Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 58/09 08.07.2009   Preuzmi pdf dokument  
18 Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta 71/08 08.08.2008   Preuzmi pdf dokument  
19

Pravilnik o izgledu i sadržaju obavještenja koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga

71/08 08.08.2008   Preuzmi pdf dokument  
20 Pravilnik o izgledu servisne, fiskalne i programske plombe 71/08 08.08.2008   Preuzmi pdf dokument  
21 Pravilnik o sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima 16/09 14.03.2009   Preuzmi pdf dokument  
22

Pravilnik o sadržaju evidencije o fiskalizovanim kasama

16/09 14.03.2009   Preuzmi pdf dokument  
23 Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta 16/09 14.03.2009   Preuzmi pdf dokument  
24

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa

86/14 07.10.2014   Preuzmi pdf dokument  
25

Pravilnik o uslovima, postupku i načinu izvršenja mjere zabrane obavljanja djelatnosti...

25/15 10.04.2015   Preuzmi pdf dokument  
26

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zanatskim djelatnostima

80/18 06.09.2018   Preuzmi pdf dokument  
 

II Nevažeći propisi o fiskalizaciji

 

PODZAKONSKI AKTI

1.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa

16/09 14.03.2009 06.10.2014 Preuzmi pdf dokument  
1.1.

Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obrazac ZBRFK)

  14.03.2009 06.10.2014 Preuzmi pdf dokument  

PROPISI O POREZU NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA
Redni broj PROPISI O POREZU NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene propisa Ćir. Lat.
Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa
  I Važeći propisi o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara
  ZAKONI
1. Zakon o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara 37/01 11.08.2001.   Preuzmi pdf dokument  
2. Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara 35/07 11.05.2007.   Preuzmi pdf dokument  
3. Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara 52/14 27.06.2014.   Preuzmi pdf dokument  
4. Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara 110/15 07.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  
5. Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na upotrebu držanje i nošenje dobara 44/16 03.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  
5.1. Zakon o izmjenama Zakona o porezima na upotrebu držanje i nošenje dobara 66/18 25.07.2018.   Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
1. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 11/19 20.02.2019.   Preuzmi pdf dokument  
  II Nevažeći propisi o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara
  PODZAKONSKI AKTI
1. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 89/14 21.10.2014. 07.04.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Obrasci poreske prijave za registrovano oružje 113/03 01.01.2004. 20.10.2014. Preuzmi pdf dokument  
2. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 25/16 08.04.2016.   Preuzmi pdf dokument  

OSTALI PROPISI
Redni broj OSTALI PROPISI Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene propisa Ćir. Lat.
Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa
  I Važeći propisi
  ZAKONI
  A) Propisi o računovodstvu
1. Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske 94/15 24.11.2015.   Preuzmi pdf dokument  
  B) Propisi o sudskim taksama
2. Zakon o sudskim taksama 73/08 16.08.2008.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama 49/09 19.06.2009.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama 67/13 16.08.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Zakon o dopuni Zakona o sudskim taksama 63/14 26.07.2014.   Preuzmi pdf dokument  
1.4. Zakon o izmjenama i dopunam Zakona o sudskim taksama 66/18 25.07.2018.   Preuzmi pdf dokument  
  V) Propisi o radu
1. Zakon o radu 1/16 01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunam Zakona o radu 66/18 01.08.2018.   Preuzmi pdf dokument  
  G) Propisi o unutrašnjem platnom prometu
1. Zakon o unutrašnjem platnom prometu 52/12 15.06.2012.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Zakon o unutrašnjem platnom prometu - ispravka 92/12     Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
  A.1.) Propisi o računovodstvu
1. Pravilnik o kontnom okviru i sadržani računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike 106/15 01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.1. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike 63/16 06.08.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje 63/16 06.08.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Pravilnik o sadržini i formi finansijskih izvještaja za investicion fondove 63/16 06.08.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.4. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja o promjenama na kapitalu 63/16 06.08.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  V.1.) Propisi o radu
1. Odluka o najnižoj plati 120/18 01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument  
2. Odluka o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku 53/16 08.07.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  I Nevažeći propisi
  ZAKONI
  A) Propisi o računovodstvu
1. Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske 36/09 01.01.2010. 23.11.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske 52/11 26.05.2011. 23.11.2015. Preuzmi pdf dokument  
  V) Propisi o radu
2. Zakon o radu- prečišćeni tekst 55/07 04.07.2007. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
  PODZAKONSKI AKTI
  A.1.) Propisi o računovodstvu
1. Pravilnik o kontnom okviru i sadržani računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike 99/14 15.11.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.2. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike 49/15 06.08.2016. 05.08.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.3. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje 97/09 01.01.2010. 05.08.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.4. Pravilnik o kontnom okviru, sadržini računa u kontnom okviru i sadržani i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove 101/09 01.01.2010. 05.08.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.5. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu 84/09 01.01.2010. 05.08.2016. Preuzmi pdf dokument  
  V.1.) Propisi o radu
1. Opšti kolektivni ugovor 40/10 19.05.2010.      
1.1. Odluka o primjeni odredaba Opšteg kolektivnog ugovora 35/16 21.04.2016. 30.05.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.2. Odluka o izmjeni Odluke o primjeni odredaba Opšteg kolektivnog ugovora 43/16 31.05.2016. 30.06.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.3. Odluka o najnižoj plati 2/17 01.01.2017. 31.12.2017. Preuzmi pdf dokument  
1.4. Odluka o najnižoj plati 2/18 01.01.2018.   Preuzmi pdf dokument  
1.5. Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati 69/18 01.08.2018.   Preuzmi pdf dokument  

  I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obarazaca
1. Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 26/16     Preuzmi pdf dokument  
1.1 Mjesečna prijava poreza po odbitku,
Obrazac 1002
  01.09.2018. Preuzmi Excel dokument  
1.1.1. Formule za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate za period počev od 01.02.2011. godine   01.01.2018.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.2. Pregled tipovi prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL4   01.09.2015.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.3. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002   26.02.2019.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.4. Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.5. Primjeri obračuna bruto plate za lica koja se nalaze na porodiljskom odsustvu       Preuzmi pdf dokument  
1.2. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak,
Obrazac 1004
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
1.2.1. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku,
Obrazac 1005
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  Preuzmi Excel dokument  
1.2.2. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti,
Obrazac 1006
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
1.3. Akontacija poreza na dohodak,
Obrazac 1008
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  Preuzmi Excel dokument  
1.4. Poreska prijava za malog preduzetnika,
Obrazac 1007
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  Preuzmi Excel dokument  
1.5. Obavještajna prijava za dohodak ostvaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti,
Obrazac 1009
  01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.6. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak iz stranih izvora,
Obrazac 1010
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  
1.7. Zahtjev za status malog preduzetnika,
Obrazac 1011
  01.04.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.8. Zahtjev za izdavanje poreske kartice,
Obrazac 1001
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  
1.9. Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1001/1
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  
1.10. Poreska kartica-potvrda o ostvarenom dohotku,
Obrazac 1013
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  
1.11. Zahtjev za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1000
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE – propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak 22/11     Preuzmi pdf dokument  
1.1 Mjesečna prijava poreza po odbitku,
Obrazac 1002
  01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
1.1. Mjesečna prijava poreza po odbitku,
Obrazac 1002
22/11 01.03.2011. 31.03.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.1.1.2 Način popunjavanja Mjesečne prijave za porez po odbitku-Obrazac 1002 73/11 01.03.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.1.1.1. Formule i koeficijenti za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate   01.01.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.1.1.2. Pregled tipovi prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL4   01.02.2011. 31.01.2014.    
1.1.1.3.1 Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002   01.01.2011. 31.01.2014.    
1.1.3.2 Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.1.4. Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS   01.01.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.2.1 Godišnja poreska prijava za porez na dohodak,
Obrazac 1004
  01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.2.2 Godišnja poreska prijava za porez na dohodak,
Obrazac 1004
22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Preuzmi pdf dokument  
1.2.1.1 Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku,
Obrazac 1005
  01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.2.1.2 Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku,
Obrazac 1005
22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Preuzmi pdf dokument  
1.2.1.1. Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2011. godinu   01.01.2011. 31.12.2011. Preuzmi pdf dokument  
1.2.2.1 Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti,
Obrazac 1006
  01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.2.2.2 Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, Obrazac 1006 22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.2.2.2. Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2014. godinu - Novosti 27.03.2015.   01.01.2014. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument Preuzmi pdf dokument  
1.3.1 Akontacija poreza na dohodak,
Obrazac 1008
  01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.3.2 Akontacija poreza na dohodak,
Obrazac 1008
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.4.1 Poreska prijava za malog preduzetnika,
Obrazac 1007
  01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.4.2 Poreska prijava za malog preduzetnika,
Obrazac 1007
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.5. Obavještajna prijava za dohodak ostvaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti,
Obrazac 1009
22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.6. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak iz stranih izvora,
Obrazac 1010
  01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.6. Zahtjev za status malog preduzetnika,
Obrazac 1011
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.11. Zahtjev za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1000
  01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.7.1 Zahtjev za izdavanje poreske kartice,
Obrazac 1001
  01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.7.2 Zahtjev za izdavanje poreske kartice,
Obrazac 1001
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.8.1. Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1001/1
  01.04.2016. 31.08.2016. Preuzmi Word dokument  
1.8.2. Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1001/1
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.9.1 Poreska kartica-potvrda o ostvarenom dohotku,
Obrazac 1013
  01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.9.2 Poreska kartica-potvrda o ostvarenom dohotku,
Obrazac 1013
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 22/14     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Mjesečna prijava poreza po odbitku,
Obrazac 1002
22/14 01.04.2014. 30.04.2016. Preuzmi pdf dokument  
2.1.1. Primjer popunjavanja obrasca 1002 (bruto i neto princip) - u Novostima 81 stranica, 26.02.2014.   01.02.2014. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokument  Preuzmi pdf dokument  Preuzmi pdf dokument  Preuzmi pdf dokument  
2.1.2. Formule i koeficijenti za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate   01.01.2013. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.1.3. Pregled tipovi prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL4   01.02.2014. 31.08.2015.    
2.1.4. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002   01.02.2014. 31.12.2015.    
2.1.5. Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS   01.02.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.2. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak,
Obrazac 1004
22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.2.1. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku,
Obrazac 1005
22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.2.2.1. Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2015. godinu - Novosti stranica 27, 29.03.2016.   01.01.2015. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.1.2.1. Formule za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate za period počev od 01.02.2011. godine   01.09.2015. 31.12.2017. Preuzmi pdf dokument  
2.3. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  

POREZ NA DOBIT
Redni broj PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA DOBIT Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene poreske prijave Ćir. Lat.
Početni datum prvog poreskog perioda Krajnji datum poslednjeg poreskog perioda
  I Važeći propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit 11/17     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
1.2. Obrazac 1102-Dodaci uz Godišnju poresku prijavu za porez na dobit, Obrazac 1102   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument Preuzmi Excel dokument  
1.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit 77/19 01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
2. Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje 47/16     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Godišnja prijava kontrolisanih transakcija   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
2.2. Izjava o prihodu i korisniku prihoda od dividendi, kamata i autorskih prava, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i ...   31.12.2017.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
2.3. Godišnja prijava poreza po odbitku   01.01.2017.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
2.3.1. Uputstvo o popunjavanju Godišnje prijave poreza po odbitku i Primjer popunjene Godišnje prijave poreza po odbitku   01.01.2017.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi pdf dokument  
  II Nevažeći propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit 129/06     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.2. Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit   01.01.2007. 31.12.2013.    
1.4. Obrazac 1105-Konsolidovana poreska prijava   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.5. Obrazac 1106-Zahtjev za status malog poreskog obveznika   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.6. Obrazac 1107-Poreska prijasva malog poreskog obveznika   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.7. Obrazac 1108-Obavještajna prijava za udruženje za poslovnu djelatnost   01.01.2007. 31.12.2007.    
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 110/07     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Godišnja poreska prijava za porez na dobit, Obrazac 1101   01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
2.2. Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit   01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
2.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit   01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
2.4. Obrazac 1105-Konsolidovana poreska prijava   01.01.2008. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.5. Obrazac 1106-Zahtjev za status malog poreskog obveznika   01.01.2008. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.6. Obrazac 1107-Poreska prijasva malog poreskog obveznika   01.01.2008. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.7 Obrazac 1108-Obavještajna prijava za udruženje za poslovnu djelatnost   01.01.2008. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 17/13     Preuzmi pdf dokument  
3.1. Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit   01.01.2013. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3.2. Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit   01.01.2013. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit   01.01.2013. 31.12.2017. Preuzmi pdf dokument  
3.4. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit   01.01.2017. 31.12.2019. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument Preuzmi Excel dokument  
3.5. Zahtjev za nižu poresku stopu, oslobađanje od poreza ili povrat poreza po osnovu prihoda od usluga, kamata i autorskih prava, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izmenju BIH   15.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  

REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA
Redni broj PRIJAVE ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početak primjene obrasca Prestanak važenja obrasca
  I VAŽEĆE PRIJAVE ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA / Propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika 4/13     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Obrazac PR-1 – Prijava za registraciju/ evidentiranje pravnog lica   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-1   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Obrazac PR-2 – Prijava za registraciju/ evidentiranje preduzetnika   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.2.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-2   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Obrazac PR-3 – Prijava za registraciju/ evidentiranje stranca   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.3.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-3   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.4. Obrazac PPR-1 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju pravnog lica   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.4.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-1   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.5. Obrazac PPR-2 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju preduzetnika   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.5.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-2   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.6. Obrazac PPR-3 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju stranca   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.6.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-3   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.7. Obrazac PR-1A – Prijava registracije povezanih/ udruženih pravnih lica   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.7.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-1A   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.8. Obrazac PPR-1A - Prijava promjene o registraciji povezanih/ udruženih pravnih lica   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.8.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-1A   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.9. Obrazac-PR – Potvrda o registraciji   02.02.2013.      
1.10. Obrazac-PE – Potvrda o evidentiranju   02.02.2013.      
1.11. Obrazac-PO – Potvrda o odjavi   02.02.2013.      
  II NEVAŽEĆE PRIJAVE ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA / Propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 104/03     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Obrazac PZR-1 – Prijava za registraciju po osnovu obavljanja djelatnosti, sa uputstvom za popunu obrasca PZR-1   18.12.2003. 06.01.2007.    
1.2. Obrazac PZR-2 – Prijava promjena o registraciji, sa uputstvom za popunu obrasca PZR-2   18.12.2003. 02.04.2010.    
1.3. Obrazac-PR – Potvrda o registraciji   18.12.2003. 02.04.2010.    
1.4. Obrazac-PE – Potvrda o evidentiranju   18.12.2003. 02.04.2010.    
1.5. Obrazac-PO – Potvrda o odjavi   18.12.2003. 02.04.2010.    
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 129/06     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Obrazac PR-1 – Prijava za registraciju pravnog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PR-1   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.2. Obrazac PR-2 – Prijava za registraciju preduzetnika, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PR-2 za preduzetnike i njihove organizacione jedinice   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.3. Obrazac PR-3 – Prijava za registraciju stranca-fizičkog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PR-3 za fizička lica - strance   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.4. Obrazac PPR-1 – Prijava promjene o registraciji pravnog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PPR-1   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.5. Obrazac PPR-2 – Prijava promjene o registraciji preduzetnika, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PPR-2 i njihove organizacione jedinice   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.6. Obrazac PPR-3 – Prijava promjene o registraciji stranca-fizičkog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PPR-3   07.01.2007. 02.04.2010.    
3. Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 25/10     Preuzmi pdf dokument  
3.1. Obrazac PR-1 – Prijava za registraciju/ evidentiranje pravnog lica   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.2. Obrazac PR-2 – Prijava za registraciju/ evidentiranje preduzetnika   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.3. Obrazac PR-3 – Prijava za registraciju/ evidentiranje stranca-fizičkog lica   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.4. Obrazac PPR-1 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju pravnog lica   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.5. Obrazac PPR-2 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju preduzetnika   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.6. Obrazac PPR-3 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju stranca-fizičkog lica   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.7. Obrazac-PR – Potvrda o registraciji   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.8. Obrazac-PE – Potvrda o evidentiranju   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.9. Obrazac-PO – Potvrda o odjavi   03.04.2010. 01.02.2013.    

OSTALE PORESKE PRIJAVE
Redni broj OSTALE PORESKE PRIJAVE Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početni datum prvog poreskog perioda Krajnji datum prvog poreskog perioda
  I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE - Propis objavljivanja obarazaca
1. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 11/19     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO   01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE - Propis objavljivanja obrazaca
1. Obrasci poreske prijave za registrovano oružje 113/03     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO   01.01.2004. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument  
2. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 89/14     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO   01.01.2015. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 25/16     Preuzmi pdf dokument  
3.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO   01.01.2016. 18.02.2019. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  

PORESKE PRIJAVE ZA OSTALE NAKNADE
Redni broj PORESKE PRIJAVE ZA OSTALE NAKNADE Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početni datum prvog poreskog perioda Krajnji datum posljedljeg poreskog perioda
  I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 12/19     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON   01.04.2018.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 8/15     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON   01.01.2015. 31.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
2. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 89/14     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON   01.01.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 111/10 i 115/10-ispravka     Preuzmi pdf dokument
Preuzmi pdf dokument
 
3.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON   01.01.2010. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument  
4. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 84/16     Preuzmi pdf dokument  
4.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON   01.01.2016. 18.02.2019. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  

PORESKE PRIJAVE ZA TAKSE
Redni broj PORESKE PRIJAVE ZA TAKSE Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početni datum prvog poreskog perioda Krajnji datum posljednjeg poreskog perioda
  I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
  A) POSEBNA REPUBLIČKA TAKSA
1. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za posebnu republičku taksu 8/15     Preuzmi pdf dokument  
1.1 PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu   01.01.2015.   Preuzmi pdf dokument  
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Obrasci 113/03     Preuzmi pdf dokument  
1. PP KT – Poreska prijava za komunalanu taksu   01.01.2004.   Preuzmi pdf dokument  
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplćene boravišne takse 11/19     Preuzmi pdf dokument  
1.1 MP IBT Mjesečna prijava izvještaj boravišne takse   01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boavišne takse 24/16     Preuzmi pdf dokument  
2.1 GP PIBT –Godišnja prijava paušalnog iznosa boravišne takse   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obarazaca
  A) POSEBNA REPUBLIČKA TAKSA
1. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za posebnu republičku taksu 89/14     Preuzmi pdf dokument  
1.1. PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu   01.01.2010. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.2. PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu   01.01.2014. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplćene boravišne takse 49/06     Preuzmi pdf dokument  
2.1 MP IBT Mjesečna prijava izvještaj boravišne takse   01.06.2006.   Preuzmi pdf dokument  

PORESKE PRIJAVE IZ FISKALIZACIJE
Redni broj

PORESKE PRIJAVE IZ FISKALIZACIJE
(Propis objavljivanja obrasca)

Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početak primjene obrasca Prestanak važenja obrasca
1. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 18/08     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zahtev za inicijalnu fiskalizaciju (Obrazac ZIF)   07.03.2008.      
2. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula 18/08     Preuzmi pdf dokument  
2.1 Zahtjev za zamjenu fiskalnog modula   07.03.2008.      
3. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 18/08     Preuzmi pdf dokument  
3.1 Zahtjev za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja   07.03.2008.      
4. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta 16/09     Preuzmi pdf dokument  
4.1 Zahtjev za promjenu naziva i aderese prodajnog mjesta   14.03.2009.      
5.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa

86/14     Preuzmi pdf dokument  
5.1 Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obratac ZBRFK)   07.10.2014.      
6. Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja 18/08     Preuzmi pdf dokument  
6.1. Knjiga dnevnih izvještaja (Obrazac KDI)   07.03.2008.      
6.1.1 Knjiga dnevnih izvještaja (Obrazac KDI)   07.03.2008.      
7. Pravilnik o izgledu i sadržaju obavještenja
koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga
71/08     Preuzmi pdf dokument  
7.1 Obavještenje koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga   08.08.2008.      
8. Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta 71/08     Preuzmi pdf dokument  
8.1 Oznaka na objektu u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti   08.08.2008.      
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obarazaca          
  II NEVAŽEĆI PORESKI OBRASCI          
1. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa 16/09     Preuzmi pdf dokument  
1.1 Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obratac ZBRFK)   14.03.2009. 06.10.2014.    

PRIJAVE ZA REGISTRACIJU U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA
Redni broj Prijave za ragistraciju u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početak primjene obrasca Prestanak važenja obrasca
  I Važeći obrasci Propis objavljivanja obrazaca
  Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika 4/13     Preuzmi pdf dokument  
1. Obrazac PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa   01.01.2010.   Preuzmi pdf dokument  
2. Obrazac PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa   01.01.2010.   Preuzmi pdf dokument  
3. Obrazac PD3120 - Prijava / Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima   01.01.2010.   Preuzmi pdf dokument  
4. Obrazac PD3210 - Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa   01.01.2010.   Preuzmi pdf dokument  
5. Obrazac PD3220 - Zahtjev za promjenu podataka o doprinosima u godišnjem uvjerenju   01.01.2010.   Preuzmi pdf dokument  
6. Obrazac PD3350 – Uvjerenje o uplaćenim doprinosima   01.01.2010.      
7. Objašnjenje o popunjavanju PD obrazaca       Preuzmi pdf dokument  

PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI
Redni broj PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početak primjene obrasca Prestanak važenja obrasca
  I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 100/16     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN)   03.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza i primjenu niže poreske stope (Obrazac ZOPN)   03.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.3 Prijava za promjenu vlasnika/odjavu nepokretnosti (Obrazac PVON)   03.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o poreskom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnosti 100/16     Preuzmi pdf dokument  
2.1 Zahtjev za umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO)   03.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE-propis objavljivanja obrazaca
3. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 16/09     Preuzmi pdf dokument  
3.1. Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN)   14.03.2009. 08.10.2009. Preuzmi pdf dokument  
3.2. Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza (Obrazac ZOPN)   14.03.2009. 08.10.2009. Preuzmi pdf dokument  
3.3. Prijava o promjeni namjene ili vrijednosti nepokretnosti (Obrazac PNVN)   14.03.2009. 08.10.2009. Preuzmi pdf dokument  
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 87/09     Preuzmi pdf dokument  
4.1. Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN)   09.10.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
4.2. Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza (Obrazac ZOPN)   09.10.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
4.3. Prijava o promjeni namjene ili vrijednosti nepokretnosti (Obrazac PNVN)   09.10.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
4.4 Zahtjev za umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO) 29/09 23.04.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  

OSTALI OBRASCI
Redni broj OSTALI OBRASCI Ćir. Lat. Uputstva
         
1. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama - pravna lica/preduzetnici Preuzmi pdf dokument    
2. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama - fizička lica Preuzmi pdf dokument    
3. Zahtjev za preknjižavanje Preuzmi pdf dokument    
4. Zahtjev za izdavanje Izvoda o prijavljenim i plaćenim porezima Preuzmi pdf dokument    
5. Zahtjev za odgođeno plaćanje poreskih obaveza Preuzmi pdf dokument    
6. Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti za fizičko lice Preuzmi pdf dokument Преузми pdf документ  
7. Zahtjev za izdavanje uvjerenja u svrhu transfera sredstava sa računa nerezidenta Preuzmi pdf dokument Preuzmi pdf dokument  
8. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti Preuzmi pdf dokument Preuzmi pdf dokument  
9. Izjava za odgođeno plaćanje poreskih obaveza Preuzmi pdf dokument    
10. Izjava o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinose za mart 2020. godine Preuzmi pdf dokument Преузми pdf документ Преузми pdf документ
11. Zahtjev o produženju roka na koji je odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga Преузми pdf документ Преузми pdf документ    
  ZAKONI
1. Zakon o fiskalnim kasama 96/07 14.08.2007 Преузми pdf документ  
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 01/11 13.01.2011 Преузми pdf документ  
1.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 65/14 01.08.2014 Преузми pdf документ  
1.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 21/15 27.03.2015 Преузми pdf документ  
1.4 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 58/19 17.07.2019 Преузми pdf документ  

  PRAVILNICI
1. Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
1.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
2 Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
2.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
3 Pravilnik o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
3.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
4 Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
5 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
6 Pravilnik o sadržaju Zapisnika o uništavanju fiskalnog modula 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
7 Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
8 Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
8.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
9. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
10 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 74/08 20.08.2008 Преузми pdf документ  
11 Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice softverske aplikacije 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
12 Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice terminala 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
13 Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice fiskalne kase 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
14 Pravilnik o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
14.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
15 Pravilnik o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
15.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
16 Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
17 Pravilnik o dinamici fiskalizacije 55/08 21.06.2008 Преузми pdf документ  
17.1 Ispravka Pravilnika o dinamici fiskalizacije 73/08 16.08.2008 Преузми pdf документ  
17.2 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 92/08 08.10.2008 Преузми pdf документ  
17.3 Pravilnik o iznjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 118/08 24.12.2008 Преузми pdf документ  
17.4 Pravilnik o dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 127/08 08.01.2009 Преузми pdf документ  
17.5 Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 21/09 01.04.2009 Преузми pdf документ  
17.6 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 58/09 08.07.2009 Преузми pdf документ  
18 Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta 71/08 08.08.2008 Преузми pdf документ  
19 Pravilnik o izgledu i sadržaju obavještenja koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga 71/08 08.08.2008 Преузми pdf документ  
20 Pravilnik o izgledu servisne, fiskalne i programske plombe 71/08 08.08.2008 Преузми pdf документ  
21 Pravilnik o sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
22 Pravilnik o sadržaju evidencije o fiskalizovanim kasama 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
23 Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
24 Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa 86/14 07.10.2014 Преузми pdf документ  
25 Pravilnik o uslovima, postupku i načinu izvršenja mjere zabrane obavljanja djelatnosti... 25/15 10.04.2015 Преузми pdf документ  
26 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zanatskim djelatnostima 80/18 06.09.2018 Преузми pdf документ  


Image Description

Incoterms 2020

Riječ „Incoterms“ je skraćenica od engl. International Commercial Terms (Međunarodni trgovinski termini). Pravila Incoterms® objašnjavaju skup trgovačkih termina označenih sa tri slova, koji odražavaju praksu poslovnih subjekata u kupoprodajnim ugovorima. Pravila Incoterms® većim dijelom opisuju dužnosti, troškove i rizike vezane za isporuku robe od prodavca do kupca. Izabrano Incoterms pravilo treba odgovarati robi, sredstvu njenog prevoza i, prije svega, tome da li strane namjeravaju uvesti dodatne obaveze prodavcu ili kupcu, npr. obavezu organizovanja prevoza ili osiguranja. Smjernica uz svako pravilo Incoterms sadrži informaciju koja je posebna važna kod njegovog izbora.
Incoterms pravila su izuzetno važna, jer se prepoznaju i primjenjuju u cijelom svijetu. U međunarodnoj trgovini obavezna su na svakom komercijalnom računu i znatno smanjuju rizike te moguće nesporazume.
Postoji 11 pravila Incotermsa koja određuju obaveze kupca i prodavca

Obaveze prodavaca

Prodavac daje robu na raspolaganje kupcu u navedenom mjestu i vremenu, kao što je dogovreno komercijalnim ugovorom za utovar na prevozno sredstvo koje je osigurao kupac.
Prodavac obavještava kupca da je roba raspoloživa
Prodavac snosi sve troškove i rizike sve dok je roba u dogovorenom roku na raspolaganju kupcu.
Na zahtjev kupca te na njegov trošak prodavac nudi pomoć pri pripremi dokumenata, a koji se izdaju u državi kupljene robe.

Obaveze kupaca

Kupac preuzima robu u dogovorenom vremenu i na imenovanom mjestu odredišta te plaća cijenu koja je dogovorena komercijalnim ugovorom.
Kupac snosi sve troškove i rizike od trenutka preuzimanja robe.
Kupac je dužan platiti sve nastale carinske dažbine i troškove.
Kupac takođe, plaća sve troškove vezane za izdavanje potrebnih dokumenata, uključujući troškove sertifikata o porijeklu robe te druge obaveze.

Incoterms 2020 pravila

Kupac preuzima sve troškove i rizike.
Dužnost prodavca je kupcu omogućiti pristup robi.
Kada kupac stekne pravo pristupa robi, preuzima odgovornost i rizike, uključujući i manipulaciju robom.
Rizik se prenosi sa prodavca na kupca: u skladištu prodavca, radnom prostoru ili na bilo kojoj lokaciji gdje je roba preuzeta.
Incoterms 2020 donosi novost kod pravila EXW, gdje prodavac mora (na trošak i rizik kupca), kupcu pomoći pri dogovoru prevoza (organizacije).
Kod svih F pravila po novome vrijedi da prodavac dogovori prevoz za kupca.
Prodavac pokriva troškove i rizik prevoza robe do dogovrenog mjesta isporuke.
Roba se smatra dostavljenom kada stigne na dogovoreno mjesto spremno za istovar.
Odgovornosti za izvoz i uvoz jednake su kao kod terminal DPU.
Rizik se prenosi sa prodavca na kupca: kada je roba spremna za istovar sa prevoznog sredstva u imenovanom mjestu odredišta. Novo u Incoterms 2020: Takođe kod pravila FCA, DAP, DPU i DDP prilagodio aktuelnoj poslovnoj praksi, jer se većinom više kupaca i prodavaca koriste kod prevoza robe vlastitim prevoznim sredstvima. Tako je kod navedenih pravila dopušten prevoz vlastitim prevoznim sredstvima kupca i prodavca umjesto korišćenja treće stranke.
Prodavac u postupku slanja preuzima gotovo sve obveze. Plaća sve troškove i rizik prevoza robe na dogovoreno mjesto odredišta.
Prodavac ima obavezu da osigura da je roba spremna za istovar, ispuni izvozne i uvozne obaveze, te plaća sve troškove.
Sav PDV ili druge poreze snosi prodavac ukoliko nije izričito navedeno drugačije.
Rizik sa prodavca na kupca se prenosi: kada je roba spremna za istovar na imenovanom mjestu odredišta.
Incoterms 2020 donosi različito minimalno pokriće rizika i tako se prilagođava aktuelnoj poslovnoj praksi. Pokriće rizika u paritetu CIP promijenilo se na način, da prodavac mora, ukoliko nije drugačije dogovoreno, preuzeti troškove osiguranja tereta sa minimalnim pokrićem (All risks) Institucijskih klauzula (Institute Cargo Clauses). Rizik za robu prelazi sa prodavca na kupca u trenutku utovara.
Prodavac ima jednake obaveze kao kod CPT pravila (prevoz plaćen do), sa tom razlikom, da prodavac plaća osiguranje robe.
Prodavac je dužan platiti samo minimalno pokriće.
Ukoliko kupac zahtijeva osiguranje, to je u njegovom domenu.
Rizik nad robom prelazi na kupca u prvoj tački gdje prodavac preda robu prevozniku (ili negdje drugo ako se tako kupac i prodavac dogovore), ali prodavac snosi trošak prevoza i osiguranja
Prodavac je izvršio svoju obavezu kada je isporučio robu izvozno ocarinjenu prevozniku (ili drugom licu koju je imenovao kupac) na ugovorenom mjestu.
Prodavac je dužan ugovoriti i platiti troškove prevoza do imenovanog odredišta.
Rizik nad robom prelazi na kupca u prvoj tački gdje prodavac predaje robu prevozniku (ili drugdje ako se tako kupac i prodavac dogovore), ali prodavac snosi trošak prevoza.
Prodavac je izvršio svoju obavezu, te trošak i rizik nad robom prelazi na kupca kad prodavac stavlja robu na raspolaganje prevozniku (ili drugoj osobi koju je imenovao kupac), izvozno ocarinjenu i to u prostorijama prodavca (utovarena na prevozno sredstvo kupca) ili na nekom drugom imenovanom mjestu na prevoznom sredstvu prodavca.
Rizik sa prodavca na kupca se prenosi u trenutku kada kupčev prevoznik preuzme robu.


REFERENCE Izdvajamo neke od naših dugogodišnjih partneraSIM-PROM d.o.o. Derventa

SJEDIŠTE PREDUZEĆA
Željeznička bb
74400 Derventa

(+387) 53 333 219 - Telefon
(+387) 53 332 181 - Faks
(+387) 65 602 676 - Mobilni

PJ ŠPEDITER BROD

CARINSKI TERMINAL - BROD
Kralja Petra I Oslobodioca
74450 Brod

(+387) 53 612 154 - Telefon
(+387) 65 602 676 - Mobilni
(+387) 65 095 518 - Mobilni

PJ ŠPEDITER 2 GRADIŠKA

CARINSKI TERMINAL - GRADIŠKA
Čatrnja
78400 Gradiška

(+387) 51 453 603 - Telefon
(+387) 65 602 676 - Mobilni
(+387) 65 095 518 - Mobilni

VEZA PREMA STRANICAMA

2019 © Sva prava zadržana. SIM-PROM d.o.o. Derventa